Likestilling 2

Men denne gangen handler det om språk. Jeg er ikke en aktiv språklikestiller, jeg handler mest i det små. Jeg går ikke i tog eller engasjerer meg aktivt i noe mållag, men jeg driver undergrunnskampanjer en person av gangen. Jeg synes at man i Norge skal skrive talemålsnært og jeg innbiller meg at man uttrykker seg bedre tidligere og kanskje også lærer å skrive lettere om man får skrive talemålsnært. Derfor prøver jeg å spre ordet om at det er lov å skrive viss i stedet for hvis, sjøl i stedet for selv og mye mer på bokmål. Dessuten har de aller fleste i Norge en dialekt som ligger nærmere nynorsk enn bokmål, nettopp fordi nynorsk er bygget på de norske dialektene.

Disse to sakene her og her, handler ikke om nynorsk og bokmål, men om samisk. Det var samefolkets dag den 6. februar og samtidig ble det satt opp flere samiskspråklige skilt i områder der det er mange med samisk som førstespråk.

Jeg synes det er skrekkelig å lese om reaksjonene på de samiske skiltene. Samene har ikke hatt lov til å prate sitt eget språk i Norge i mer enn 50 år og allikevel oppfører folk seg som bøller mot dem. Etter at vi har tvangssteriliert og tvangsfornorsket samer i årtier så fortjener de at vi sier unnskyld. Lenge. Om vi skal rette opp alt det gale vi har gjort mot dem, så kan ikke folk ramponere skilt og ha motstandskampanjer på facebook. Det er virkelig respektløst.

Samene er urfolket vårt. De var mest sannsynlig i Norge før vi kom hit. Det er mange stedsnavn som er samiske, så å klage på at Bodø bruker det samiske navnet også, synes jeg er unødvendig. Det er ikke upraktisk eller ubehagelig at det er to skilt med navn rundt omkring. I chinatown i Brisbane (og sikkert i alle andre byer med en chinatown i) sto alle gateskiltene både på engelsk og kinesisk. Og de er jo faktisk innflyttere om ikke annet.

Spesielt ille synes jeg det er fordi vi nordmenn føler at vi er så mye flinkere med våre urfolk enn alle andre har vært med sine. Vi ser ned på amrikanere og australiere som har drept og undertrykket urfolkene sine siden europeerne kom til landet. Men vi var like ille som dem og vi er det tydeligvis fremdeles. Språk, kultur og identitet henger tett sammen. Det er mange ulike folkegrupper og språk blant samene i Norge. De fortjener å beholde sin kultur og sitt språk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *