Folkehelse

Siden januar har jeg lært veldig mye om folkehelse. Hvorfor? Eksperter i Team. EiT er et obligatorisk fag på NTNU som alle som går i 4. klasse/ første året på master, skal ha. Faget er todelt der den ene delen handler om å lære å jobbe i grupper og den andre er å jobbe tverrfaglig om et tema. Man bruker det faglige arbeidet til å se på gruppeprosesser og slikt. Faget har dårlig rykte spesielt på Gløs, men jeg tror det har noe med å gjøre at supermattenerder kanskje ikke er så flinke eller interesserte i å lære å jobbe i grupper.

Men uansett, man blir puttet i Landsbyer med ulike temaer og så i grupper innen landsbyen. Jeg er i Folkehelselandsbyen der vi skal se på hvordan man kan bruke forskning i helsearbeidet i Norge. Min gruppe har endt opp med å jobbe med utvilkingen av et frisklivsenter i Innherred samkommune (Verdalen og Levanger). Et frisklivsenter skal hjelpe folk som ikke har kultur for å være aktive, til å bli det.

Det har grunnlag i at nordmenn ikke lenger trues av infeksjonssykdommer (som influensa og tuberkolose), men av ikke-smittsomme kroniske livsstilsykdommer (hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager). Som betyr at det strengt tatt en hvordan du behandler kroppen din som bestemmer hvordan du får det senere. Jeg kan komme tilbake til Helsedirektoratets kostholdråd og mosjonsråd senere, men nå tenkte jeg å fortelle at jeg var på konferanse på Levanger i Nord-Trøndelag på torsdag.

Gruppa mi var invitert på konferansen av prosjektgruppa for frisklivsenteret de vil starte og vi hørte på spennende foredrag, fikk god lønsj og fikk prata med en del nøkkelpersoner som vi skal bruke framover mot påske. Det er mye spennende vi skal gjøre og jeg gleder meg til å lage et produkt som kan brukes til noe 🙂

Det var deilig vær, men en del vind på HINT (Høgskulen i Nord-Trøndelag) i Levanger. Her står vi og venter på toget hjem igjen. Levanger er omtrent 1,5 timer fra Trondeim. Og høyskolen ligger nesten nede i fjæra, det må være deilig der om sommeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *