Stormberger

Jeg er jo over middels speidernerd og med mitt nye verv i Komité Speiding i Norges Speiderforbund, så får jeg ikke bare med meg mesteparten av det som skjer i speider-Norge, jeg får egentlig med meg alt. Jeg følger også med på hovedsamarbeidspartnerene våre (vi har flere) og en av dem er Stormberg. Det kule med samarbeidet med Stormberg er egentlig at de ikke samarbeider med NSF fordi vi er mye ute i skogen og er på tur, men fordi de liker formålsparagrafen vår.

“Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.”

Det har faktisk ikke noe med friluftsliv å gjøre. I Speiderloven og i speidermetoden så er friluftsliv sentralt, men egentlig skal vi lage selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Det er vel derfor jeg fremdeles er med i speideren, fordi man “lager” bra mennesker.

Men altså, Stormberg. Steinar J. Olsen, sjef og gründer i Stormberg, har skrevet en bok, Stormberger, som kom ut i våres.

Etter å ha lest noen anmeldelser så kjenner jeg at jeg gjerne skulle lest denne boka. Jeg får se om jeg kan finne den noe sted. Og så kjenner jeg en gründer eller to som kanskje også kunne hatt godt av å lese denne boka. Kanskje noen sivilingeniører også? Jeg tror at det er mulig å gjøre en slik innsats i samfundet som Stormberg gjør. Ved å være åpne om produksjonen i Kina, jobbe med levelønn i Kina, ansette folk med gode evner og dårlig rykte og en del initiativ de har tatt på resirkulering av klær og annet så har de startet en helt ny type bedrift. Jeg liker at de bryr seg. Jeg liker at de ikke bare gir penger til barna i Afrika som alle andre, men at de både tar ansvar i Norge og i andre deler av verden.

Noe av det jeg synes vi har mest forbedringspotensiale på i Norges Speiderforbund og i speidingen i Norge er nettopp å ta samfunnsansvar i Norge. Ikke bare samle inn penger til Afrika (og andre steder), men tørre å ta tak i problemområder i Norge. Det er litt vanskeligere å finne noen som trenger deg og å finne ut hva du kan gjøre (for det sitter ikke underernærte barn på gata og trenger vann og medisiner), men vi vet alle at Norge er ikke perfekt. Det er mange ensomme mennesker i Norge. Det er mange som ikke har noen. Det er mange barn i Norge som lever i fattigdom. Eller med omsorgsvikt. Det er mange grupper som kunne trengt en ressurssterk person som et fast holdepunkt i et ellers turbulent liv.

Jeg mener det er viktig å være med på noe som er større enn seg selv. Både for å føle at man bidrar, for å vite at noen har det bedre på grunn av deg og for å utfordre seg selv og aldri glemme hvor godt man har det. Men kanskje også for å se at det er lov til å be om hjelp og at det er lov til å få trøst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *