Kvinnelig seksualitet i den vestlige verden

Jeg har funnet (enda) et veldig godt innlegg i debatten om nettopp kvinnelig seksualitet (i den vestlige verden, siden det er den jeg lever i). Den er skrevet av Marte Michelet i Dagbladet. Artikkelen er litt lang til å putte på bloggen, men her kommer noen sitater, så får dere heller klikke inn og lese. Jeg liker artikkelen fordi hun virkelig setter på spissen problemet og motsetningsforholdet  i kvinnelig seksualitet og feministisk teori, hvem er det egentlig som har makten over den kvinnelige seksualiteten?

“«Frihet fra» handler om kvinners rett til frihet fra seksuelle overgrep, mens «frihet til» handler om kvinners frihet til å gjøre hva de vil med kroppene sine.”

“«Herregud, maktmenn som misbruker yngre jenter, skal de aldri lære!» versus «Herregud, en 17-åring kan vel ligge med en 37-åring uten at det er noe galt i det!»”

“Det seksuelle hierarkiet, og måten femininitet og maskulinitet konstrueres på, gjør kvinner så avmektige, og så ute av kontakt med seg selv og sine egne behov, at seksuelle underordning etser seg inn i kvinnekroppen. Denne maktforskjellen vil alltid utnyttes av menn, hevder radikalfeministene.”

“På 70- og 80-tallet raste det voldsomme debatter i akademia og kvinnebevegelsen mellom de to ytterpunktene. Stridens eple var pornografi og prostitusjon. Er porno frigjørende eller er det voldtekt på film?”

Et sentralt begrep i ny feministisk teori er «agency», som kanskje kan oversettes med «handlingskraft» på norsk. Altså hvilket individuelt spillerom hver enkelt kvinne har til å «reforhandle» maktstrukturene og idealene rundt seg. I dag er alle enige om at et slikt spillerom eksisterer, stridsspørsmålene er hvor stort det er og hvilke «våpen» kvinner har i reforhandlingen.”

“«En mann på 37 har selvsagt mange muligheter til å manipulere en 17-åring, men også til å tilfredsstille en kåt 17-åring, selv om det er en tanke mange, ikke minst mødre, vegrer seg for å tenke.»”

I mye av kritikken i Ingebrigtsen-saken har det sneket seg en nisse med på lasset, nemlig atalle relasjoner mellom yngre jenter og eldre menn alltid er feil. Dette er en puritansk refleks som underkjenner at unge jenter kan ha «agency» også i møte med store maktforskjeller, så fremt de møter en mann som er villig til å gi fra seg makt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *