Benjas råd

Benjas beste råd for å gjøre suksess

1. Tør å drømme stort og tro på deg selv.

2. Bestem deg for hva du vil, vurder om du er villig til å betale prisen for å fullføre målet, og forplikt deg deretter til prosjektet og betal prisen.

3. Dans med frykten og tør å feile. De mest suksessrike har kommet så langt fordi de har lært av sine feil.

4. Feilen er ikke å falle, men å ikke reise seg igjen.

5. Ingen kommer opp og fram alene. Bygg nettverk og vær åpen og raus. Husk at ved å bygge opp andre, bygger du deg selv.

6. Gjør døra videre og bredere for dem som kommer etter deg. Hei fram andre som gjør det bra, og ikke vær en «bitterfis». Få de rundt deg til å lyse.

7. By på deg selv. Vær et forbilde for neste generasjon. Våg å vise at alle snubler iblant.

8. Motstand gjør deg sterkere. Snu motvind til medvind. Det er i motbakke det går oppover.

9. For å få noe, må du gi avkall på noe annet. For å kunne være 100 prosent til stede i det du gjør, må noe prioriteres bort. Det er helt greit å bruke kakemiks til skoleavslutninga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *