Kvalitetskontroll og respons på tilbakemeldinger

Det passer liksom ekstra godt å poste utdrag av denne artikkelen i Universitetsavisa (i Trondheim) nå som vi skal til Trondheim i helga. Den er egentlig veldig alvorlig for NTNU og handler om at NTNU har så dårlig system for å lytte til studentenes evalueringer av fag, forelesninger og forelesere at de kan bli det første universitetet siden etableringen av Kvalitetsreformen, som ikke blir godkjent.Som betyr at de ikke får lov til å utvikle universitetet videre før de har ryddet opp.

Noen utdrag:

“Komiteen mener disse inneholder lite analyser av utdanningskvalitet, programkvalitet eller læringskvalitet, men derimot inngående analyser av inntakskvalitet på studentene og mulige tiltak for å forbedre denne.”

“Komiteen har møtt studenter fra alle de aktuelle emnene under lupen. Alle kjente til ordningen med referansegrupper, de fleste trivdes godt som studenter ved NTNU, men framholdt at ordningen med rekruttering til referansegruppene ofte var ved håndsopprekking, og var ikke nødvendigvis representative for de mindre eller normalt engasjerte studentene.

Referansegruppene kunne bare ta tak i små ting, og adresserer ikke større problemer, som for eksempel dårlige forelesere, framgår det i rapporten.”

“Studentene klaget på at informasjon de gav i referansegruppene ikke ble tatt videre til programrådene.

‘Noen lærere liker at alt er som før, og får lov til det’, skal det ha blitt sagt under intervjuene med den sakkyndige komiteen.”

Jeg tror vi alle, i hvert fall på NTNU, kan være enige i det de trekker fram her i rapporten. At du kan påvirke om det skal være fem eller seks obligatoriske oppgaver i et fag, men du får ikke gjort noe med faktiske strukturelle utfordringer i faget. “Ingen” har ansvar for å sende videre rapporter fra tidligere referansegrupper og ingen, hverken forelesere eller instituttet (eller fakultetet tydeligvis) bryr seg egentlig. Jeg er veldig glad for at noen faktisk har tatt tak i det og er litt strenge med dem. NTNU kan ikke bare bry seg om hvor mange som blir tatt opp, de må også bry seg om kvaliteten på det de leverer. Lykke til til studenttinget!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *