In the news

Good news! H&M have decided to make their production chain and their suppliers public! In the (Norwegian) article you can see that another company too has done this. This is the beginning of something good. When everyone can know where their consumer goods come from, they have the possibility to choose the brand or company that fit their moral compass the best. And I hope it is the beginning of a better work policy in many countries. we who live in countries that have gone through the process of work hours per week and worker’s rights, should help those who haven’t.

Then two more Norwegian articles:

Din kropp, min ære‘ gir et godt perspektiv på å bestemme over andres kropper, spesielt kvinners. Vi har jo hatt diskusjoner i Norge om både prostitusjon og hodeplagg for kvinner og jeg synes det er mer kaos enn gode argumenter der ute. Men jeg liker denne artikkelen, fordi den belyser det faktum at enhver må få lov til å gjøre det de vil med kroppen sin, også “ydmyke” den. At det må være lov både å være prostituert, gå med skaut og være en “myk mann”. At å forby hodeplagg er like teit som å fysisk straffe mennesker som “ødelegger sin families ære”. Les artikkelen!

Og så har VamPus skrevet om tidsklemma og å være hjemme. At det er ingen genrasjoner før oss som har sett så mye til barna sine gjennom livet og det har aldri vært viktigere å betale skatt, allikevel er det noen som klager over at de ikke får sett barna sine nok og som mener det er en menneskerett å ikke jobbe. Det er så mye vi tar for gitt i Norge nå, at diskusjonene havner i et slags rart parallelt univers. Takk, til Erik for å ha linket til det 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *