Blir dere lenge?

Nå har vi hilst på to (fire) naboer og hittil har alle sammen vært veldig hyggelige. Vi har ennå ikke hilst på dem vi deler balkong med, men de røyker mye der ute, så vi gruer oss litt, tror jeg. De naboene vi har blitt kjent med er veldig glade for å ha oss med i blokka og hyggelige og varme mennesker. Jeg gleder meg til å være nabo med dem.

Det er mange som gjerne vil vite hvor lenge vi har tenkt til å bli på Carl Berner. Tenk på det, alt før vi har flyttet inn så blir vi spurt om når vi har tenkt til å dra. Naboene håper vi blir lenge og familien vil kanskje egentlig vite når vi har tenkt til å slå oss ned på ordentlig. Hvorfor kan ikke en leilighet på 75 kvm være endestasjonen? Hvorfor må jeg forholde meg til hvor mange barn det er plass til i leiligheten? Jeg har jo knapt fått meg jobb og kommet inn døra. Ja, ja.

Jeg er uansett glad for at folk bryr seg om nærmiljøet og skriver leserinnlegg som dette.

Her er noen forslag til hvor de kan begynne:

1. Prioriter Grønland politidistrikt. Drøyt hvert fjerde ran i Norge skjer i stasjonens område, narkotikaomsetning skjer åpenlyst på høylys dag hvor barn leker. I år var tredje år på rad at statsadvokaten påpekte at politiet på Grønland har for få etterforskere og for få jurister.

2. Reduser antallet kommunale boliger på Tøyen. De 120 kommunale boligene på Tøyen-senteret som skal omgjøres og omseksjoneres er sånn sett et skritt i riktig retning. Samtidig har byrådet planer om å kjøpe Åkebergveien 12-14, en boligblokk som ligger to kvartaler unna Tøyen-senteret. Hvis byrådet mener alvor med at de ønsker å spre den kommunale boligmassen (jf. s. 61 i boligbehovsplan 2013-2016) er det på tide at de begynner å omgjøre ord til handling.

3. Etabler et kultur- og aktivitetshus på Tøyen, særlig rettet mot barn og unge. Og sett av midler til å drifte det.

4. Reduser antallet institusjonstilbud for vanskeligstilte på Tøyen og i bydel Gamle Oslo.

5. Lag en helhetlig plan for den fysiske oppgraderingen av Tøyen-området. Det er iverksatt mange byggeplaner og — prosjekter for Tøyen-området nå, blant annet nytt Vitensenter, ny arkitektkonkurranse for nytt veksthus, lokk over Finnmarksgata, ny videregående skole på Hersleb osv. Alle positive tiltak, men det er viktig at de koordineres og ses i sammenheng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *