Nyhetssammendrag

Kanskje det er det jeg bør begynne å kalle disse innleggene. Her kommer i hvert fall fem fine ting å lese på en fredag.

Innlegget som bland annet Inger Johanne har skrevet om kjønnsroller, dvs hvordan kvinner kan oppføre seg og hvordan normen for kvinnelighet til tider er litt smal. Inger Johanne har akkurat gitt ut en bok som heter Magnhild sammen med Guri Idsø Viken, om Magnhild som ikke er et menneske som gjør som folk forventer. Jeg gleder meg til å lese boka.

Så er det Tor fra Calcuttagutta sin oppsummering av Miljøpartiet De Grønne sin politikk før valget. Den var lang, men godt skrevet og belyste alle sider av politikken. Veldig informativ og bra for de som er litt grønne og på venstresiden.

Her er en veldig morsom video fra UpWorthy, der noen foreslår å gi store orkaner og andre værfenomener navn etter teite politikere som ikke aksepterer vitenskapelige faktum.

Til slutt en artikkel om hvordan maskineriet rundt det å få barn, her i Norge, antar at man er en kvinne og en mann. Artikkelen handler om et lesbisk par som har fått barn, der den andre moren skal ha pappaperm, ikke mammaperm 2 eller medforelderperm. Selv om det kanskje kan oppleves som å problematisere noe som ikke er noe stort problem (at det står far på alle skjemaene dine selv om du er kvinne), så synes jeg det handler om å ha systemer som er fleksible. At man legger for mye vekt på kjønnet til foreldren. Når babyer blir født, for eksempel, så får de et armbånd der det står hvem de tilhører. På det armbåndet står det bare ett navn, morens. Som om barnet ikke tilhører faren også. Og nå som vi har foreldrepar der begge er av samme kjønn, så bør vi ha en papirmølle som ikke bryr seg om hvilket kjønn foreldrene har, bare at de er foreldre.

Jeg er glad for at man med vilje lager nye ord som er kjønnsnøytrale. Da bør man vel kunne ha foreldreord på foreldreskjemaene som også er det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *