Stipendiat på overtid og syk?

Er du stipendiat på overtid og syk? Dette har jeg lært etter å ha vært sykemeldt stipendiat som er forsinket med prosjektet sitt og derfor ikke får lønn lenger.

dsc_0005

Først litt om min situasjon. Jeg startet doktorgraden min i desember 2012, en treåring doktorgrad. I løpet av 2015 ble det klart at jeg ikke kom til å bli ferdig med doktorgraden min til desember og veilederne mine fant fem måneder til med lønn til meg. Men i slutten av april 2016 var det tomt for lønn, men ennå ingen slutt på doktorgraden, så jeg fortsatte å jobbe uten lønn. Dessverre var jeg nesten tom for krefter og i begynnelsen av juni besluttet jeg at jeg måtte ha en ordentlig pause. Men det var først i begynnelsen av juli at jeg faktisk gikk til legen og fikk sykemelding, for jeg trodde det ikke spilte noen rolle.

Men når til hva du bør vite om du er stipendiat på overtid og syk. Det er nemlig sånn når du ikke lenger er ansatt på universitetet, men jobber med å bli ferdig med doktorgraden din, så er du uten arbeidsgiver, men ikke arbeidssøkende og disse to poengene er viktige. Om du blir sykemeldt innen fire uker etter at du var ansatt, får du sykepenger. Men da må du rekke å gå til legen og faktisk få sykemelding innen fire uker. Så lenge du jobber med doktorgraden er NAV veldig tydelig på at du ikke er arbeidssøkende og derfor ikke har rett på arbeidsledighetstrygd.

Så hva kan du gjøre om du, som jeg, hadde mer enn fire uker fra du sluttet å være ansatt til du ble syk? Det eneste som gjenstår når du har falt mellom stolene er å søke om sosialhjelp. Det gjør du hos kommunen og krever full rapport om din økonomiske status, ikke overraskende. Bare gjør som jeg gjorde, Google “sosialhjelp” og navnet på din kommune, så finner du ut av det.

Lykke til!

English: what to do if you are working on a PhD in Norway, have run out of money and get sick (and need sickpay). If you get sick more than four weeks after you stop getting paid, you are out of luck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *